Prva Arvio nepremičninska konferenca

Datum dogodka 16. 5. 2023

Komu je namenjeno?

Upravljavcem tveganj v banki

Na konferenci boste spoznali koncepte testiranja naprednih statističnih modelov. Predavatelji bodo podali priporočila za presojo ustreznosti uporabe modelov kot orodja za individualno vrednotenje ali vrednotenje portfeljev ter za presojo ustreznosti cenitev, pripravljenih s strani bančnih pogodbenih cenilcev.

Ocenjevalcem vrednosti nepremičnin

Z uporabo naprednih statističnih modelov ocenjevalci vrednosti nepremičnin bistveno skrajšajo čas, potreben za pripravo ocene vrednosti. Na konferenci bodo predavatelji na praktičnih primerih pokazali, kako presoditi kvaliteto rezultatov takšnih modelov v primeru njihove uporabe za individualne ocene vrednosti.

Revizorjem

Revizija individualnih ali portfeljskih ocen vrednosti nepremičnin, izdelanih z uporabo naprednih statističnih modelov, zahteva tudi presojo ustreznosti takšnega modela. S konference boste odšli opremeljeni s priporočili, kako presojati ustreznost teh modelov v praksi.

Več o sami konferenci si lahko preberete tukaj.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp