Cenilci

Napredna aplikacija za analizo trga nepremičnin

Orodje AMAS na enem mestu zbere na spletu dostopne podatke o nepremičnini in trgu, ki jih cenilci nepremičnin sicer zbirajo ročno. Nabor avtomatsko zbranih podatkov vključuje GURS podatke o nepremičninah, podatke Evidence trga nepremičnin (ETN), podatke Ministrstva za okolje o izdanih gradbenih dovoljenjih, na spletu objavljene oglase ter Zemljiško knjigo.

Analiza zbranih podatkov

Analiza zbranih podatkov zahteva zbran pregled velike množice podatkov, ki smo jih pridobili iz javnih virov. Cenilec zbrane in analizirane podatke vsebinsko ovrednoti in presodi njihov vpliv na metodo ocenjevanja vrednosti in na samo oceno vrednosti nepremičnine.

Vizualizacija podatkov

Ob veliki množici podatkov je včasih težko ugotoviti vzorce in odstopanja. Z avtomatizirano vizualizacijo podatkov je včasih lažje. Zagotovo pomaga pri določanju dostopa do nepremičnine in oceni pravnih tveganj. Enostaven je tudi pregled vzorcev v najdenih transakcijah.

Priprava elementov za poročilo

Temeljito zbiranje podatkov in dobra analiza sta pomemben del ocenjevanja vrednosti nepremičnine, nista pa dovolj. Opravljene analize in sklepe je potrebno predstaviti v izčrpnem poročilu.

Arvio AMAS

Orodje zbere podatke, jih analizira in pripravi za uporabo

Arvio AMAS robotizira zbiranje podatkov, z vgrajenimi algoritmi umetne inteligence podatke analizira in jih vizualizira.

Mnenja uporabnikov

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom, ki zaupajo Arvio aplikacijam za vrednotenje nepremičnin.