Bankirji

Podpora skozi celoten proces zavarovanja z nepremičnino

Točni podatki o nepremičninah so pogoj za ustrezno poročanje zavarovanj o nepremičninah, njihovo ustrezno prevrednotenje in izračunavanje prihrankov v kapitalu. Mogoč je pregled vnesenih podatkov kot so kvadrature, tip nepremičnine, lokacija nepremičnine, pravne obremenitve, …

Vrednotenje portfelja

Arvio Portfolio je orodje za izvedbo vrednotenja stanovanjskih nepremičnin z uporabo naprednega statističnega modela Arvio AVM. V okviru eksterne validacije je bila preverjena skladnost modela z EBA smernicami in regulacijskimi zahtevami Banke Slovenije.
Prenesi Case study

Energetska učinkovitost

Arvio EE model omogoča oceno energetske učinkovitosti in poplavne ogroženosti za vsako nepremičnino, ne glede na to ali je zanjo izdana energetska izkaznica. V okviru eksterne validacije je bil Arvio EE model neodvisno validiran.
Prenesi Case study

AMAS za banke

Arvio AMAS z vnosom ID znaka ali naslova ocenjevane nepremičnine pripravi vse podatke za kontrolo ali izvedbo cenitve. Arvio AMAS za izvedbo cenitev po metodi primerljivih prodaj uporablja napredni statistični model Arvio AVM.
Prenesi Case study

Lažji pregled prejetih cenitev

Bi radi povečali učinkovitost vaše ekipe cenilcev za 2x?

Cenilci nepremičnin z uporabo AMAS-a skrajšajo postopek analiziranja nepremičnine za 65%. Orodje AMAS zagotavlja poenostavljeno zbiranje podatkov, njihovo analizo z naprednimi tehnologijami in avtomatiziran izvoz v orodju opravljene analize.

Učinkovito svetovanje stranki

Že ob prvem razgovoru s stranko s ključnimi informacijami o nepremičnini

Že ob prvem stiku s stranko, ki se zanima za hipotekarni kredit, potrebujejo bančni svetovalci osnovne ključne informacije o nepremičnini, ki jo stranka ponuja v zavarovanje. Inforamcije so samo en klik stran – brez nepotrebnega brskanja po bazah in priprave podatkov!

Proces naročanja in sprejemanj cenitev

Vedno veste, koliko cenitev je za vas pripravil posamezen cenilec? Koliko časa v povprečju traja, da cenitev pripravi?

S preprostim vnosom ID znaka nepremičnine ali naslova nepremičnine pridobite vse podatke iz javnih evidenc, ki jih potrebujete za naročilo cenitve pri cenilcu, ki mu zaupate. S preprostim klikom enostavno pridobite podatke o naročenih, izvedenih in sprejetih cenitvah.

Avtomatizirana kontrola cenitev

Ob prejemu cenitve vas sistem avtomatsko opozori na odstopanja ali posebnosti

V trenutku, ko cenitev prejmete, vam Streamline v povezavi z AMAS-om zagotovi pregled ključnih parametrov cenitve in vas opozori na odstopanja, ki jih mora pregledati vaša ekipa za zavarovanja. Real-time quality assurance!

Mnenja uporabnikov

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom, ki zaupajo Arvio aplikacijam za vrednotenje nepremičnin.