Trgoskop

Aplikacija za analizo trga nepremičnin

Aplikacijo TRGOSKOP priporočamo vsem, ki potrebujejo informacije in ažurne podatke o dejanskih vrednostih izvedenih poslov z nepremičninami na izbranem območju. Trgoskop je orodje za cenilce, nepremičninske agencije, banke, investitorje in zavarovalnice ter vse potencialne ter aktivne ponudnike ali kupce nepremičnin.

Spremljajte aktualne novice s trga

Na TRGOSKOPU so prikazane aktualne statistike z nepremičninskega trga. Statistike se avtomatsko posodabljajo takoj, ko so na voljo na portalih, kot je Statistični urad RS. Na enem mestu so zbrane novice, ki vplivajo na trg nepremičnin.

Omogoča Iskanje sklenjenih transakcij

Enostaven iskalnik sklenjenih transakcij, ki so zabeležene v Evidenci trga nepremičnin (ETN), omogoča določanje kriterijev za iskanje po bazi. Poleg osnovnih kriterijev, vezanih na nepremičnino, lokacijo in posel, je omogočeno tudi avtomatsko izločanje poslov, katerih podatki so nezanesljivi. Izberite nabor, ki vam ustreza.

Pregled najdenih transakcij

Celosten pregled najdenih poslov in vključenih nepremičnin. Rezultati iskanja so prikazani v preglednici, kjer je s preprostim klikom mogoč dostop do podatkov o nepremičnini, vključeni v transakcijo (GURS, REN, ortofoto, lokacija na zemljevidu, …). S klikom se izvozijo v excel obliko podatki o izbranih transakcijah in vsi podatki za mrežo primerljivih za izbran ožji nabor.

Avtomatska statistična analiza trga

Na podlagi nabora transakcij, ki ustrezajo v iskalniku določenim iskalnim pogojem, se avtomatsko pripravi statistična analiza. Omogočeno je analiziranje vpliva posameznih faktorjev na ceno (npr. velikost, starost, datum transakcije). Izračune je mogoče izvoziti v excel, ali pa v poročilih enostavno uporabiti že ustvarjene grafe.

Trgoskop Pro

1100
  • neomejeno analiz/leto

Arvio AMAS Pro

1800
  • neomejeno analiz/leto

Arvio PropertyIQ Pro

590
  • neomejeno analiz/leto

Navedeni paketi so namenjeni poslovnim uporabnikom.

Neomejen paket vključuje neomejeno število analiz za 1 uporabnika za obdobje 1 leta. Splošni pogoji uporabe storitev na platformi Arvio so dostopni na tej povezavi in ob prijavi na platformo Arvio.

Mnenja uporabnikov

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom, ki zaupajo Arvio aplikacijam za vrednotenje nepremičnin.