Energetska učinkovitost z modelom ARVIO EE

Arvio je razvil napredni predikcijski model za napovedovanje energetske učinkovitosti in poplavne ogroženosti stavb.

Okoljevarstvene zahteve (certificiranje stavb) vse bolj prodirajo tudi na nepremičninski trg. Tako bodo o ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) od leta 2023 morale poročati velike družbe (nad 250 zaposlenimi), od leta 2026 pa tudi družbe z več kot deset zaposlenimi.

Osemdeset odstotkov pisarniških prostorov, ki so prazni in so zdaj na voljo za najem, ni več mogoče najeti v skladu z zahtevami evropske okoljske uredbe ESG, ocenjujejo v globalni investicijski družbi v nepremičnine Hazelview Investments.

Glede na študijo Evropske unije Carbon Real Estate Monitor (CREEM) in Global ESG Benchmark for Real Estate (GRESB) približno 17 odstotkov nemških pisarniških prostorov ne bo več danih v najem že leta 2030. V EU je zdaj približno 35 odstotkov stavb, ki so stare več kot 50 let, skoraj tri četrtine pa jih je energetsko neučinkovitih.

Dražje financiranje

Okoljska neustreznost stavb bo imela konkretne posledice v njihovem financiranju. Nepremičninski investitor s takšno naložbo bo namreč imel zaradi bančne obravnave dražje financiranje. Po nekaterih ocenah je že zdaj razlika med okoljsko sprejemljivo in nesprejemljivo stavbo podobno kot med dobro in “junk” obveznico.

Napovedovanje energetske učinkovitosti

Arvio je razvil napredni predikcijski model za napovedovanje energetske učinkovitosti in poplavne ogroženosti stavb. Ta omogoča napovedovanje ključnih podnebnih in okoljskih dejavnikov: energijski razred, emisije CO2 , potrebna toplota za ogrevanje in primarna energija. Ne glede na to, ali je za nepremičnino izdana energetska izkaznica.

Arvio EE model je bil z neodvisno eksterno validacijo tudi validiran za uporabo v bankah. 👌

Kaj je Arvio EE model:

👉🏻Energijski razred stavbe

👉🏻Potrebna toplota za ogrevanje

👉🏻Primarna energija

👉🏻Emisije CO 2

👉🏻Poplavna ogroženost stavb

👉🏻Dokumentacija

👉🏻Periodična poročila kakovosti

Arvio EE model v številkah:

25.457

ŠTEVILO OCEN ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp