Banka Slovenija priznava precenjenost nepremičnin

stanovanja

Banka Slovenija priznava precenjenost nepremičnin

Precenjenost nepremičnin je po kazalnikih Banke Slovenije vse večja in zaskrbljujoča, zato bodo banke zaostrile hipotekarno kreditiranje za nakup sekundarne nepremičnine in nepremičnin kot naložbe.

V Sloveniji so podatki še bolj zaskrbljujoči kot v drugih državah EU, saj so se na medletnem nivoju cene stanovanjskih nepremičnin v tretjem četrtletju lanskega leta povečale za več kot 12 odstotkov (EU povprečje je bilo pri 10 odstotkih), izhaja iz najnovejšega Poročila o finančni stabilnosti Banke Slovenije.

“Zanimiva je primerjava z gospodarsko aktivnostjo: od leta 2015 dalje je v Sloveniji realni bruto domači proizvod narasel za nekaj manj kot 30 odstotkov, medtem ko so realne cene stanovanjskih nepremičnin narasle kar za 50 odstotkov.”

Različni kazalniki precenjenosti stanovanjskih nepremičnin, ki jih pripravlja Banka Slovenije.

precenjenost nepremičnin

Razlika med Ljubljano in preostalo Slovenijo

Razmerje med povprečno ceno rabljenega stanovanja v Ljubljani in povprečno letno neto plačo je v zadnjem četrtletju 2021 znašalo okoli 13,7 letnih neto plač, medtem ko je to razmerje na ravni Slovenije znašalo 8,2 letnih neto plač.

Zanimivo, da je trend po celi Sloveniji precej podoben. Razlika je le v višjih absolutnih vrednostih za Ljubljano.

Razmerje med povprečno ceno rabljenega stanovanja (60 m2) in povprečno letno plačo

Banka Slovenije

Cene bi lahko bile še višje

Kako so nizke obrestne mere porušila razmerja na nepremičninskem trgu, kaže tudi spodnji graf. Donosnost nepremičnin (oddajanja) je seveda padla, vendar še zdaleč ne toliko, kot so obresti za dolgoročne depozite.  

Ni čudno, da se je toliko denarja nagrmadilo v nepremičnine. Po tem kazalniku bi cene nepremičnin lahko bile še višje.

Obrestni zasuk se je zgodil, v ZDA je že dejanski, v Evropi pa v pričakovanjih. Zadnje napovedi ECB napovedujejo prvi dvig obresti za tretji kvartal, vendar je strah pred inflacijo vse večji, tako da se zaostrovanje denarne politike lahko začne odvijati hitreje.

Ko bomo dobili bolj običajne obrestne mere, potem bomo dobili tudi realnejšo sliko povpraševanja po nepremičninah.

Donosnost oddaje nepremičnine glede na povprečno ceno nepremičnine

Banka Slovenije

Preberite tudi:

Malo hipotek in tržnih najemnin

Donos naložbe v stanovanja

Zanesljivost podatkov o sklenjenih transakcijah