Novice

Zanesljivost podatkov o sklenjenih transakcijah

Podatki o sklenjenih poslih na nepremičninskem trgu so v Sloveniji prosto dostopni in jih lahko najdemo v Evidenci trga nepremičnin, ki jo ureja GURS. Te podatke uporabljajo tako strokovna javnost kot tudi posamezniki, ko pripravljajo analize nepremičninskega trga ali pa se odločajo o nakupu ali prodaji nepremičnine. Kdaj so ti podatki primerni za uporabo in kaj moramo o njih vedeti, da jih lahko smiselno uporabimo?

Beri naprej