Arvio Streamline

Aplikacija za sprejemanje in upravljanje naročil

Sprejem in obvladovanje naročil cenitev

Hiter pregled naročil ter upravljanje z njimi

Arvio Streamline je namenjen posameznikom in ekipam za spremljanje naročil in odprtih nalog. V vsakem trenutku je od kjerkoli dostopen vpogled v trenutno naročene cenitve, fazo izdelave v kateri so in roke. Omogoča enostavno organiziranje internih procesov in poskrbi za ustrezno arhiviranje naročil.

Naroči
a

Povezani tudi na daljavo

Arvio Streamline podpira delo od doma

Arvio Streamline omogoča komunikacijo med člani ekipe in omogoča vzpostavljanje internih kontrol. Podpira tudi ekipe, kjer so vloge članov razdeljene: analitik pripravi podatke, cenilec pa na podlagi pripravljenega in ogleda pripravi oceno vrednosti.

Naroči

Posredovanje pripravljenega poročila

Arvio Streamline omogoča elektronsko pošiljanje poročila

Cenilec lahko preko Arvio Streamline odda cenitveno poročilo. Ob uporabo Arvio AMAS sistema se ob zaključku poročila avtomatsko pripravi tudi povzetek ocene vrednosti tako, da ustreza naročnikovim zahtevam.

Naroči
a