Posodobitev podatkov o prečiščenih poslih

Obveščamo Vas, da so v aplikacijah AMAS in Trgoskop na voljo posodobljeni podatki baze GV (GURS, 2021) o prečiščenih poslih za 1.-3. četrtletje 2021. Na voljo so tudi nove slike nepremičnin iz baze GV.

Prečiščeni posli po podatkih baze GV

Podatki baze GV vsebujejo podatke obdelave, preveritve in izboljšave podatkov o poslih, ki jih zavezanci poročajo v evidenco trga nepremičnin. Namen obdelave podatkov je zagotavljanje kakovostnih podatkov o trgu nepremičnin za potrebe nalog, ki jih izvaja GURS: določanje modelov vrednotenja oz. generalno vrednotenje – GV ter za izdelavo poročil o trgu nepremičnin. Baza GV vključuje tudi fotografije nepremičnin.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp