Nemoteno delovanje Arvio aplikacij v času zamrznitve GURS podatkov

GURS je zaradi prenove informacijskega sistema (IS kataster) v obdobju 26. maj 2022 do 20. junij 2022 zamrznil vse podatke, kar pomeni, da se v tem obdobju podatki transakcij in drugi GURS podatki ne posodabljajo.

Geodetska uprava RS skladno z uvedbo Zakonao katastru nepremičnin prenavlja informacijski sistem za vodenje podatkov  o nepremičninah, registra prostorskih enot in državne meje. GURS je zaradi prenove informacijskega sistema (IS kataster) v obdobju 26. maj 2022 do 20. junij 2022 zamrznil vse podatke, kar pomeni, da se v tem obdobju podatki transakcij in drugi GURS podatki ne posodabljajo. Do pričetka izdaje aktualnih podatkov v novem IS kataster nepremičnin (GURS) bodo v vseh aplikacijah Arvio dostopni zadnji GURS podatki z dne 26.5.2022. 

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp