Kako se cenilci soočajo z neskladnostjo površin hiš v javnih evidencah?

Na zadnjem strokovnem posvetu, ki smo ga organizirali novembra v Arviu, so cenilci izpostavili težavo z neskladnostjo uradnih podatkov o površinah hiš in dejanskim stanjem v naravi.

Na pobudo udeležencev posveta smo izdelali analizo kakovosti površin hiš v katastru nepremičnin. 

Na podlagi ocene površine, ki temelji na tlorisu in višini stavbe, ugotavljamo, da ima velik delež hiš v Sloveniji  napačno površino v uradnih podatkih

Za potrebe načrtovanja razvoja Arvio aplikacij nas je zanimalo kako se cenilci v praksi  soočajo s problematiko neskladnjostjo površin hiš in kako jih uporabijo v cenitvah. Tukaj je nekaj zanimiv odgovorov iz ankete, ki so jo izpolnili cenilci.

Ali pri cenitvi stanovanjskih hiš preverjate pravilnost uradnih podatkov o površini hiše izbrane primerljive transakcije?

Ali je cenilci preverjajo uradne podatke o površini hiš?

  Večina cenilcev preverja tudi ustreznost kvadratur hiš v izbranih primerljivih transakcijah. To tudi pomeni, da so izrazito izpostavljeni problemu neustreznih kvadratur in da le-ta otežuje njihov delo.

  Katere vire za preveritev pravilnosti uradnih podatkov o površini hiše uporabljate?

  Večina cenilcev kot relevanten vir navaja javno dostopne podatke iz katerih bodisi računsko bodisi eksperto oceni pravo velikost hiše.

  Ali prodajo hiše, za katere sumite, da je uradna površina podcenjena, vključite v izbor primerljivih prodaj?

  Kot je pričakovati, se pri ocenjevanju vrednosti skušamo naslanjat na javne podatke, kjer je to le mogoče. Najbolj pogosto se za vključitev takšne transakcije v nabor primerljivih odločijo na manj aktivnih trgih, kjer je širši izbor primerljivih transakcij manjši.

  Kako obravnavate površino hiše s sumom na napačno površino v uradnih podatkih, če jo vključite v izbor primerljivih prodaj?

  Iz ankete je razvidno, da je način korekcije med cenilci različen. Največkrat se prodajno ceno hiše izračuna na podlagi ocenjenih površin, pri čemer pa cenilci v nekaterih primerih uporabljajo tudi oceno na enoto hiše (torej ne na kvadratni meter) in z uporabo samostojne prilagoditve v tabeli prilagoditev.

  In kako naprej?

  Anketo smo izvedli z namenom ugotoviti, s katerimi podatki bi lahko preosjanje o ustrezni kvadraturi v javnih evidencah olajšali.

  S katerim podatkom o hiši bi vam še olajšali cenitev?

  Večji del uporabnikov ocenjuje, da bi mu bila v pomoč ocena “prave” velikosti hiše. Glede na preostale odgovore, bi se le-ta izračunala iz tlorisa višien in etaže.

  Vsem, ki ste pri anketi sodelovali se zahvaljujemo! Na podlagi vaših odgovorov pripravljamo nadgradnjo naših aplikacij, ki vam bo na voljo v nekaj dneh!

  Share this article:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp