Arvio konferenca:

Aktualno z nepremičninskega trga

Kdaj bo dogodek potekal?

torek, 21. maja 2024

Na dogodek se lahko prijavite z izpolnitvijo tega obrazca.

Kje bo dogodek potekal?

Hotel MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana, dvorana Šubic 1 in 2.

Parkiranje je za udeležence konference brezplačno.

PREDAVATELJI

O čem bo govora?

Vsebina

Na lanskoletni Arvio konferenci smo razbijali miti o naprednih statističnih modelih in orodjih za ocenjevalce vrednosti nepremičnin. Osredotočeni smo bili na individualno oceno vrednosti. Na letošnji konferenci se bomo ukvarjali s portfelji nepremičnin. 

Uporaba sodobnih orodij za pripravo večjega števila ocen vrednosti nepremičnin predstavlja drugačen izziv kot individualne ocene. Delili bomo vpogled v prakso: kako k takšnemu projektu pristopajo ocenjevalci vrednosti kot izvajalci in kako projekt vodijo in upravljajo uporabniki. 

Kot smo lani preučevali pasti uporabe naprednih statističnih modelov pri individualnih ocenah, bomo na letošnji konferenci govorili o izzivih, ki jih takšen pristop predstavlja ob vrednotenju večjih nepremičninskih portfeljev. 

Pogledali bomo, kaj analiza tržnih podatkov pove o diskontih, realiziranih pri prodaji nepremičnin v insolvenčnih postopkih. Razkrili bomo faktorje, ki vplivajo na višino diskonta ter pokazali, kako se diskont spreminja z ekonomskimi cikli. 

ESG ostaja ključna tema, ki s spremembo zakonodaje s področja odobravanja kreditov še pridobiva vpliv v vsakdanjem poslovanju posameznikov in finančnih institucij. Ogledali si bomo spremembe energetskih izkaznic ter informacije v izkaznicah povezovali s praktičnim vidikom njihove uporabe. 

Zaključili bomo s pregledom nepremičninskih projektov v nastajanju in vplivom na cene nepremičnin, ki jih bodo ti projekti imeli. Tržne razmere zadnjega leta so marsikoga presenetile, s strokovnjaki bomo ugotavljali, kaj je bilo in kaj lahko še pričakujemo. 

 

Program

8.30 – 9.00 Prihod udeležencev in registracija, kava in druženje

9.00 – 10.15 Vrednotenje nepremičninskih portfeljev

Simon Vidmar (SKB): Dobre prakse pri uporabi naprednih statističnih modelov za vrednotenje portfeljev nepremičnin

Andraž Brilli (Kapitalska genetika): Kako zagotoviti kvaliteto cenitev pri vrednotenju portfeljev s pomočjo naprednih statističnih modelov

10.15 – 10.45 Odmor za kavo in druženje

10.45 – 12.00 Analize

Ajda Kaluža (Arvio): Koliko ceneje lahko kupimo nepremičnino v stečajnih postopkih?

Marjana Šijanec Zavrl (Gradbeni institut ZRMK): Energetska izkaznica – pregled sprememb in razumevanje informacij za uporabnike s poudarkom na finančnem sektorju

12.00 – 13.00 Kosilo (vključeno v kotizacijo)

13.00 – 13:45 “Skoraj nič ogljična stavba”, zeleni krediti in energetska izkaznica – okrogla miza

Timotej Homar (Deloitte): moderator okrogle mize
Tomaž Fefer (Sparkasse)
Marjana
 Šijanec Zavrl (Gradbeni institut ZRMK)
Andraž Brilli (Kapitalska genetika)

13.45 – 14:30 Aktualne razmere na nepremičninskem trgu: nepremičninski projekti v nastajanju in vpliv na cene nepremičnin – okrogla miza

Jurij Šimac (Finance): moderator okrogle mize
Zoran Veleski (Mreža nepremičnin)
Gregor Rožman (Ržišnik Perc)
Vanja Jeraj (Gorenjska banka)

Cena

Cena konference je 220 eur + ddv. Kosilo je vključeno v ceno.

Vsem uporabnikom Arvio produktov priznamo -30% popust (154 eur + ddv). Kosilo je vključeno v ceno.

Za popust ob prijavi več udeležencev iz iste organizacije prosim pošljite mail na irena@arvio.si.

Prijave so možne do zapolnitve mest (50 udeležencev).

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten kot dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev v trajanju 6 ur z oznako B.

Predstavitev predavateljev

Simon Vidmar je interni cenilec nepremičnin pri banki SKB d.d. Odgovoren je za vrednotenje različnih vrst nepremičnin  in nepremičninskih projektov. Njegovo delo vključuje preglede cenitev, pomoč skrbnikom in osebnim bančnikom, pripravo različnih analiz, strokovnih poročil  in mnenj ter implementacijo metodologij. Poleg tega je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi, implementaciji, vodenju in kontroli procesa vrednotenja nepremičnin v banki. Pred tem je deloval kot ocenjevalec nepremičnin, tehnični specialist in tehnični vodja pri DUTB d.d.. V teh vlogah je bil odgovoren za vrednotenje nepremičnin, izvajanje postopkov pri prevrednotenju nepremičnin, preglede in strokovna mnenja o cenitvah v sodnih postopkih, naročanje in preglede cenitev, investicijskih načrtov, analizah izvedljivosti, vodenje investicijskih del, preverjanje skladnosti in druge naloge.

Andraž Brilli ima več kot 15 let izkušenj z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin in svetovanjem na področju nepremičnin. Družbi Capital Genetics se je pridružil leta 2013 kot partner, odgovoren za področje poslovanja z nepremičninami. Je pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo. Ima dolgoletne izkušnje na področju nepremičninskega svetovanja in cenitev portfeljev nepremičnin. Pretežno vodi mandate na področju vrednotenja nepremičnin, cenitev portfeljev nepremičnin, izvaja pa tudi analize stroškov izgradnje in storitve svetovanja. Njegova ekipa letno oceni različne nepremičnine v vrednosti med 150 in 200 milijonov evrov.

Mag. Ajda Kaluža, ustanoviteljica in lastnica podjetja Arvio d.o.o., je magistra aktuarstva, pooblaščena ocenjevalka z bančnimi izkušnjami (več kot 11 let izkušenj v bančništvu, vključno z upravljanjem zavarovanj in cenitev) in nepremičninska posrednica. Kot vodja oddelka za vrednotenje v največji slovenski banki je bila odgovorna za vrednotenje nepremičnin in vzpostavitev prenovljenega postopka zavarovanja. Ajda aktivno sodeluje pri delovanju združenja Fiabci. V sklopu programa AWE pod okriljem CEED pa sodeluje tudi na področju prenosa znanj med podjetnicami.

Dr. Marjana Šijanec Zavrl je izjemna strokovnjakinja na področju gradbeništva z dolgoletnimi izkušnjami in bogatim znanjem. Svojo kariero je začela na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala in doktorirala, specializirala se je za področje toplotnega odziva stavb. Od leta 1994 dalje deluje na Gradbenem inštitutu ZRMK, kjer trenutno deluje kot pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Njeno delo se osredotoča na energijsko učinkovito gradnjo in prenovo stavb, uporabo načel Life Cycle Costing (LCC) in Life Cycle Assessment (LCA), razvoj energetskih izkaznic stavb ter trajnostni vidik gradbeništva. Dejavna je tudi kot predavateljica in mentorica na različnih šolah in programih usposabljanja, sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, objavlja znanstvene in strokovne članke.

Jurij Šimac je izkušen novinar, ki že petnajst let deluje v medijski industriji. Zaposlen je kot novinar pri Časniku Finance d.o.o., kjer opravlja širok spekter novinarskih nalog, vključno z raziskovalnim novinarstvom, poročanjem o gospodarskih in finančnih temah ter pisanjem analiz in komentarjev. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispeva k kakovostnemu poročanju in informiranju javnosti o ključnih dogodkih v gospodarstvu. Pred svojo trenutno zaposlitvijo je deloval kot novinar pri Slovenski tiskovni agenciji (STA), kjer je prav tako pridobil dragocene izkušnje na področju novinarskega dela. Med svojo kariero je razvil močne analitične in komunikacijske spretnosti, ki mu pomagajo pri učinkovitem obvladovanju kompleksnih tem in pri ustvarjanju jasnih ter razumljivih vsebin.

Zoran Veleski je direktor nepremičninske družbe Mreža nepremičnin d.o.o. že več kot 19 let ter nepremičninski strokovnjak in svetovalec z več kot 22-letnimi izkušnjami in obsežnim znanjem na področju investicij v nepremičnine in M&A. Je lastnik in direktor ene izmed največjih in najuspešnejših nepremičninskih družb v Sloveniji z najdaljšo tradicijo. Trenutno bdi nad gradnjo Naselja Jezero https://www.naseljejezero.si/

Gregor Rožman je direktor podjetij Ržišnik Perc d.o.o., RP naložbe d.o.o. in Hram naložbe d.o.o.. V svojem delu se osredotoča na kreativnost in perspektive, usmerjene v prihodnost, ki jih poganja optimizem, zanesljivost in iskreno spoštovanje. S trdnimi temelji kot svetovalec in vodja projektov se brez težav sprehaja skozi področja arhitekture, načrtovanja in razvoja nepremičnin. Njegova strokovnost ima podlago v pravni izobrazbi, dolgoletnih strokovnih izkušnjah iz področja nepremičnin, uspešen je pri učinkoviti komunikaciji, pogajanjih, javnem nastopanju, mentorstvu in spodbujanju ekipe. Za tiste, ki cenijo dosežke, je njegova pot dokaz letom predanosti in rasti. Od svetovanja do vodenja projektov je dosledno dosegal rezultate in prispeval k uspehu raznovrstnih projektov. Vabljeni k ogledu enega novejših: https://westlink.si/

Vanja Jeraj je direktorica za mednarodno poslovanje in financiranje projektov pri Gorenjski banki d.d. ter izkušena predavateljica. V svoji vlogi vodi in usmerja strategije banke na področju mednarodnega poslovanja in financiranja projektov. Njene odgovornosti vključujejo razvoj poslovanja s ključnimi strankami ter zagotavljanje učinkovitega in konkurenčnega financiranja projektov. Pred tem je delovala kot direktorica divizije za ključne stranke, vključno s področjem financiranja projektov in mednarodnega poslovanja. Imela je ključno vlogo pri razvoju poslovanja in pri zagotavljanju najboljših finančnih rešitev za stranke banke, bila je odgovorna za izvajanje strategij banke ter za nadzor nad učinkovitostjo in uspešnostjo operativnih procesov. Z bogatimi delovnimi izkušnjami, strokovnostjo in predanostjo je ga. Vanja Jeraj neprecenljiv član ekipe Gorenjske banke d.d. ter izjemna predavateljica, ki svoje znanje in izkušnje uspešno prenaša na druge.

Timotej Homar je senior manager v Deloitte svetovanje d.o.o. v Ljubljani v oddelku Risk Advisory. Po doktoratu na Univerzi v Amsterdamu, kjer je preučeval učinkovitost ukrepov v sistemskih bančnih krizah, se je zaposlil v Bančnem nadzoru Evropske centralne banke, kjer je analiziral učinke predlaganih sprememb baselske regulative na banke v evroobmočju in razvijal orodja za spremljanje tveganj bank. Nadaljeval je v podjetju KPMG AG v Frankfurtu, kjer je nemškim in nizozemskim bankam svetoval na področju kreditnega tveganja. V Deloitte svetuje bankam in podjetjem pri ocenjevanju okoljskih in podnebnih tveganj, statističnih modelih, regulatornih vprašanjih in drugih temah.

Tomaž Fefer je izkušen strokovnjak na področju financ in bančništva, ki že več kot 15 let deluje v vodstvenih vlogah v bančnem sektorju. Trenutno je zaposlen kot koordinator produktne skupine pri Banki Sparkasse d.d., kjer je odgovoren za razvoj in upravljanje kreditov prebivalstvu, kar med drugim vključuje tudi razvoj  implementacijo strategij na področju stanovanjskih posojil, vključno z zelenimi krediti za energetsko učinkovite projekte. Prav tako aktivno spodbuja inovativne pristope k financiranju trajnostnih projektov ter sodeluje pri promociji energetskih izkaznic kot ključnega orodja za učinkovito načrtovanje in izvedbo energetsko učinkovitih nepremičnin. Pred tem je 5 let deloval kot vodja segmenta Gradnja in bivanje pri banki Sparkasse, kjer je bil odgovoren za vodenje in razvoj tega ključnega segmenta bančnega poslovanja. V tej vlogi je pridobil dragocene izkušnje pri upravljanju s strateškimi partnerstvi, razvoju produktov ter pri izvajanju marketinških in prodajnih strategij. Svojo kariero je začel v bančnem sektorju in se skozi leta razvil v vodilnega strokovnjaka na področju hipotekarnih posojil in financiranja nepremičnin, s poudarkom na trajnostnem razvoju. Njegovo strokovno znanje, analitične sposobnosti in izkušnje vodenja timov mu omogočajo uspešno obvladovanje izzivov in doseganje poslovnih ciljev na področju zelenega financiranja.

Utrinki s preteklega dogodka