Arvio Streamline

Celostna rešitev za naročanje, spremljanje in prejem cenitvenih poročil
a

Naročanje cenitvenega poročila

Ob naročilu cenitve sistem avtomatsko, na podlagi vpisanega naslova ali ID znaka nepremičnine, pridobi vse podatke o nepremičnini iz na spletu dostopnih uradnih evidenc. Z avtomatskim dodajanje zemljiškoknjižnega izpiska je postopek oddaje naročila še toliko enostavnejši.

Spremljanje stanja naročila

Sistem omogoča spremljanje oddanih naročil, pregled naročil po posameznem cenilcu, določanje rokov za dokončanje in prioritet. V vsakem trenutku je mogoče videti, v kateri fazi je priprava poročila.

a
a

Prejem cenitvenega poročila

Cenilec preko sistema odda in naročnik pa prejme cenitveno poročilo, kar omogoča izpis postavk v poročilo v skladu z naročnikovimi zahtevami (povzetek cenitvenega poročila ali avtomatski vnos v druge sisteme naročnika).