Arvio AMAS

Aplikacija za pripravo ocene vrednosti nepremičnine

Funkcionalnosti Trgoskop PRO

AMAS je nadgradnja vaše Trgoskop PRO aplikacije

AMAS vključuje vse funckionalnosti Trgoskop PRO aplikacije. Preko Trgoskop PRO lahko prosto iščete po bazi ETN, izvažate izbrane transakcije, avtomatizirate statistične analize, itd.

Naroči
Pregled dogajanja na nepremičninskem trgu
Iskanje transakcij v ETN
Izbor primerljivih
Statistična analiza transakcij
Izvoz podatkov, grafov, zemljevidov in analiz

Podpora pri oceni vrednosti

Podpora za oceno s primerljivimi prodajami in na donosu zasnovano oceno

Aplikacija AMAS pripravi podatke za oceno vrednosti s primerljivimi prodajami in na donosu zasnovano oceno vrednosti. Na enem mestu so tako zbrani podatki o prodajah, oddajah, podatki za izračun mere kapitalizacije, itd.

Naroči

AMAS Cenilec

Prvo analizo za vas AMAS pripravi avtomatsko - vam prepusti vsebinska vprašanja

Na podlagi ocenjevane nepremičnine AMAS pripravi podlage za izvedbo analize – pridobi podatke o nepremičnini, analizira njeno pravno stanje, pregleda primerljive transakcije in oceni njihovo primerljivost, pregleda upravne akte ter analizira dostop do nepremičnine in funkcionalno celoto.