Za cenilce nepremičnin

Napredna aplikacija za analizo trga nepremičnin

Robotizacija zbiranja podatkov

Najhitrejša pot do podatkov o nepremičninskih poslih

Orodje AMAS na enem mestu zbere na spletu dostopne podatke o nepremičnini in trgu, ki jih cenilci nepremičnin sicer zbirajo ročno. Nabor avtomatsko zbranih podatkov vključuje GURS podatke o nepremičninah, podatke Evidence trga nepremičnin (ETN), podatke Ministrstva za okolje o izdanih gradbenih dovoljenjih, na spletu objavljenih oglasov ter zemljiško knjigo.

Analiza zbranih podatkov

Analiza množice podatkov je lahko tudi enostavna

Analiza zbranih podatkov zahteva zbran pregled velike množice podatkov, ki smo jih pridobili iz javnih virov. Da je analiza podatkov čim lažja, AMAS podatke avotmatsko pregleda, razvrsti in jih z aplikacijo strojnega učenja tudi ovrednoti. Cenilec zbrane in analizirane podatke vsebinsko ovrednoti in presodi njihov vpliv na metodo ocenjevanja vrednosti in na samo oceno vrednosti nepremičnine.

Vizualizacija podatkov

Včasih slika pove več kot tisoč besed

Ob veliki množici podatkov je včasih težko ugotoviti vzorce in odstopanja. Z avtomatizirano vizualizacijo podatkov je včasih lažje. Zagotovo pomaga pri določanju dostopa do nepremičnine in oceni pravnih tveganj. Enostaven je tudi pregled vzorcev v najdenih transakcijah.

Priprava elementov za poročilo

Prečiščene podatke AMAS pripravi za neposreden vnos v poročilo

Temeljito zbiranje podatkov in dobra analiza sta pomemben del ocenjevanja vrednosti nepremičnine, nista pa dovolj. Opravljene analize in sklepe je potrebno predstaviti v izčrpnem poročilu. Po končanem pregledu in ročnem spreminjanju analiz in izračunov AMAS avtomatsko pripravi word dokument, ki vsebuje preglednice, zemljevide, slike, … Pripravljene dele enostavno vstavite v svoje poročilo.

Ocena prodajljivosti nepremičnine

Arvio AMAS

Orodje zbere podatke, jih analizira in priprava za uporabo

Arvio AMAS robotizira zbiranje podatkov, z vgrajenimi algoritmi umetne inteligence podatke analizira in jih vizualizira.