Rast stanovanjskih posojil

Rast stanovanjskih posojil

Obseg stanovanjskih posojil je bil julija letos višji za 74,7 mio EUR, s čimer je letošnji povprečni mesečni prirast teh posojil že 46,8 mio EUR, kar je dvakrat toliko kot lani, ko je znašal 22,3 mio EUR.
Medletna rast stanovanjskih posojil je sicer 7,2-odstotna, kar je precej več od ostalih posojil gospodinjstvom, kažejo zadnji podatki Banke Slovenije. Ugodna stanovanja posojila zaradi nizkih obrestnih mer so pomemben dejavnik rasti cen nepremičnin, ki se vztrajno dražijo.

Bančne vloge

Med viri financiranja bančnega sistema so se julija vloge nebančnega sektorja povečale za 124 milijonov evrov, medletna rast pa se je znižala na 9,4 odstotka. K povečanju vlog so največ doprinesle vloge nefinančnih družb (84,8 milijona), ki sicer precej nihajo, medtem ko  je bilo povečanje vlog gospodinjstev tokrat zmerno (42,4 milijona).

Medletna rast vlog gospodinjstev (10,1-odstotna) še vedno presega rast pred epidemijo (februarja lani je rast vlog gospodinjstev znašala 7,3 odstotka).