Nove možnosti Trgoskopa

Ocena prodajljivosti nepremičnine

Nove možnosti Trgoskopa

Aplikacijo Trgoskop, ki je najhitrejša pot do informacij o sklenjenih nepremičninskih poslih, smo še izboljšali. S pomočjo vaše uporabniške izkušnje smo jo namreč nadgradili, tako da nova verzija Trgoskopa zdaj omogoča tudi:
 
✔️  Iskanje primerljivih poslov po vrednostnih conah.
✔️  Iskanje primerljivih poslov nedokončanih objektov po gradbenih fazah.
✔️  Iskanje primerljivih poslov po vrstah trajnega nasada (vinograd, oljčnik, …).
✔️  Dopolnitev tabele rezultatov iskanja (z letnico izgradnje, ikono za fotografije, …).
✔️  Dostop do obogatenih, t. i. prečiščenih podatkov o poslih, ki jih izdeluje GURS v okviru obdelave podatkov ETN za potrebe množičnega vrednotenja (podatki GV).
✔️  Dostop do dodatnih fotografij stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin prečiščenih poslov.
✔️  Izpis razširjenega nabora podatkov v XLS, ki vsebuje dodatne podatke o vrednostnih conah, gradbeni fazi, podrobnejše podatke prečiščenih poslov, dodatne fotografije prečiščenih poslov in izpis iskalnih pogojev.

Brezplačni seminar

Vabimo vas na brezplačno izobraževanje »Razgalimo podatke ETN in prečiščene podatke za še boljše cenitve nepremičnin – s Trgoskopom!«, na katerem se boste lahko podrobneje seznanili z novostmi Trgoskopa in o ozadju nepremičninskih podatkov.

Seminar bo v Ljubljani v M Hotelu, in sicer 15. septembra.

AGENDA:

9:00  –  9:10   Uvodni nagovor in pozdrav organizatorja (mag. Roman Rener, GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE)

9:10  –  10:40  Predavanje: »Razumevanje podatkov ETN in prečiščenih podatkov za potrebe ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah« (Leon Maričič, GURS)

10.40 – 11:00  Odmor za kavo 

11:00 – 12:00  Predavanje: »Prikaz nadgradenj v novi različici Trgoskopa« (mag. Nika Mesner, ARVIO)

12:00   Zaključek

PRIJAVA: Za prijavo se registrirajte na spletnem naslovu: https://forms.gle/3czkWotSkSyUaCpr9

ROK ZA PRIJAVO: 10. september 2021 oziroma do zasedenosti prostih mest

Izobraževanja se lahko udeležijo naročniki s sklenjeno naročnino na Trgoskop. Število udeležencev iz istega podjetja je omejeno na število licenc, ki jih ima podjetje za uporabo Trgoskopa.

Dogodek bo izveden z upoštevanjem aktualnih ukrepov in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije COVID-19. Udeleženci dogodka morajo izpolnjevati pogoj PCT.