Kje so podatki o nepremičninskih poslih

Kje so podatki o nepremičninskih poslih

V Sloveniji 64 odstotkov ljudi živi v svoji lastni hiši, 45.000 ljudi je samih v hiši. Praznih nepremičnin je 170.000, od tega je 50.000 neuporabnih, je na seminarju o novostih Trgoskopa povedal Roman Rener iz Geodetskega inštituta Slovenije.

Cilj seminarja oziroma izobraževanja je bil, da se razgalijo podatki ETN (Evidence trga nepremičnin) in da se prečiščene podatke prek Trgoskopa uporabi za še boljše cenitve nepremičnin.

Največ podatkov prispeva FURS

O razumevanje podatkov ETN in prečiščenih podatkov za potrebe ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah je govoril Leon Maričič iz Geodetske uprave RS (GURS). Največji vir podatkov je Finančna uprava RS (FURS), ki sporoči od 80 do 90 odstotkov sklenjenih poslov z nepremičninami. Slednje so prodane z davkom na promet z nepremičninami (DPN). Torej gre za rabljena stanovanja, medtem ko o novogradnjah, ki so obdavčene z DDV, poročajo njihovi investitorji.

Nadzor nad investitorji

Ti so manj vestni, zato jih GURS redno nadzira, predvsem največje investitorje. Ko so 70 največjih pozvali k poročanju, je bil po besedah Maričiča odziv zelo dober. Posli z novogradnjami so za GURS dejansko vidni po vpisu kupcev v zemljiško knjigo in šele takrat se lahko tudi začne nadzor nad investitorji.

Nepremičninski posel kot poslovna skrivnost

Podjetje lahko posamezen posel z nepremičnino označi kot poslovno skrivnost, ta od takrat ni več javno dostopen, pri analizah trga pa ga GURS še vedno upošteva. Največ takšnih poslov je v trgovskih centrih, ko najemodajalci (lastniki) zaradi pogajalskih izhodišč do najemnikov nočejo razkriti višine posameznih najemnin.

Kdaj so posli objavljeni

Statistika čiščenja oziroma preverjanje podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami pokaže, da je pri stanovanjih 82 odstotkov poročil ustreznih in se podatki vpišejo v evidenco trga nepremičnin. Pri hišah je ta odstotek 59.

Podatki, ki jih sporoča FURS, se preverjajo do treh mesecev. Da so vidni v Trgoskopu, pa lahko poteče tudi do šest mesecev. Pri tem je treba opozoriti, da so podatki o kakšnem poslu tudi naknadno lahko še popravljeni. Izkušnje družbe Arvio, ki skupaj z Geodetskim inštitutom razvija in upravlja Trgoskop, sicer kažejo, da je 85 odstotkov sklenjenih poslov v dveh mesecih možno najti v Trgoskopu.

Preverjanje na terenu

GURS nekatere nepremičninske posle preverja tudi na terenu, pri čemer naredi svoje fotografije nepremičnin. Googlovi ulični podatki so namreč vse bolj zastareli, s tem pa nezanesljivi, saj je nepremičnina lahko spremenjena (prenovljena, dograjena). Zdaj objavljeni googlovi posnetki so bili narejeni leta 2013. Lani je bila Slovenija znova posneta, tako je nove ulične poglede (po končani obdelavi) pričakovati prihodnje leto, je udeležence seminarja seznanila Nika Mesner iz družbe Arvio.  Fotografije GURS-a so tudi v Trgoskopu, trenutno jih je okoli 800.

Novosti Trgoskopa

Prikaz nadgradenj v novi različici Trgoskopa je povzela Nika Mesner. Najpomembnejše novosti so:

  • Iskanje primerljivih poslov po vrednostnih conah.
  • Iskanje primerljivih poslov nedokončanih objektov po gradbenih fazah.
  • Iskanje primerljivih poslov po vrstah trajnega nasada (vinograd, oljčnik, …).
  • Dopolnitev tabele rezultatov iskanja (z letnico izgradnje, ikono za fotografije, …).
  • Dostop do obogatenih, tako imenovanih prečiščenih podatkov o poslih, ki jih izdeluje GURS v okviru obdelave podatkov ETN za potrebe množičnega vrednotenja (podatki generalnega vrednotenja – GV).
  • Dostop do dodatnih fotografij stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin prečiščenih poslov.
  • Izpis razširjenega nabora podatkov v XLS, ki vsebuje dodatne podatke o vrednostnih conah, gradbeni fazi, podrobnejše podatke prečiščenih poslov, dodatne fotografije prečiščenih poslov in izpis iskalnih pogojev.

Aplikacija Trgoskop sicer ponuja ažurne podatke o dejanskih vrednostih izvedenih poslov z nepremičninami na izbranem območju. Tako je nepogrešljivo orodje za cenilce, nepremičninske agencije, banke, investitorje, zavarovalnice ter vse potencialne in aktivne ponudnike oziroma kupce nepremičnin.

Posnetek predavanja

Tiste, ki se seminarja niso uspeli udeležiti, vabimo k ogledu posnetka predavanja »Prikaz nadgradenj v novi različici Trgoskopa, ki je dostopen na youtubu https://youtu.be/llj-h14lf5E .