Kakšne so cene pisarn in lokalov

Kakšne so cene pisarn in lokalov

SURS je začel izračunavati cenovne indekse za poslovne nepremičnine. Na četrletni ravni jih bo izračunaval le za pisarne in lokale, saj za preostale poslovne nepremičnine (hotele, skladišča, proizvodne prostore) ni dovolj podatkov. Sklene se namreč premalo poslov.

Počasna rast
Prva objava kaže, da so bile cene pisarn v prvem letošnjem četrtletju za 14 odstotkov višje kot leta 2015, cene lokalov pa le za 5,2 odstotka.
Cene poslovnih nepremičnin so bile sicer najvišje v letu 2008, za tem so se zniževale vse do dna leta 2014, ko so bile za slabih 30 odstotkov nižje. Od tedaj naprej so povprečne letne cene poslovnih nepremičnin zmerno naraščale, a so bile lani še vedno za skoraj 20 odstotkov nižje kot leta 2008.

Izgubile stik s stanovanji
Gibanje cen poslovnih nepremičnin od 2008 do 2015 je bilo podobno gibanju cen stanovanjskih nepremičnin, zatem pa so cene stanovanjskih nepremičnin naraščale precej hitreje kot cene poslovnih nepremičnin in so v letu 2020 že presegle tiste iz leta 2008.
Pisarne so se še v letu 2016 znižale, zatem so do leta 2020 naraščale in bile takrat že 14,4 odstotka višje kot leta 2015. Cene lokalov pa so se zniževale še v letih 2016 in 2017, zatem pa naraščale, višje kot v 2015 pa so bile šele v letu 2020, in sicer za 1,1 odstotka, ugotavljajo na SURS.