Cenik

V spodnjem ceniku so navedene cene (brez DDV) za mesečni najem aplikacij. Stroškov vzpostavitve ni, brez vezave in brez namestitev.

 • AMAS Agent
  • 199 mesečno
   • 1 uporabnik
   • Virtualni ogled
   • Avtomatska analiza ZK izpiskov
   • Izbor primerljivih oglasov in transakcij
   • Izvoz poročila o tržljivosti

  • Naroči
Prva izbira
 • AMAS Cenilec
  • 299 mesečno
   • 1 uporabnik
   • Virtualni ogled
   • Pregled primerljivih oglasov in transakcij
   • Avtomatska analiza ZK izpiskov in priprava za prilogo
   • Avtomatsko preverjanje dostopa in funkcionalne celote
   • Avtomatsko pridobivanje gradbenih dovoljenj s portala MZO
   • Matrika prilagoditev
   • Podpora pri oceni vrednosti s primerljivimi prodajami
   • Podpora pri oceni vrednosti z na donosu zasnovanim načinom
   • Izvoz cenitvenega poročila
   • Online delavnice

  • Naroči
 • AMAS Team
  • 999 mesečno
   • 4 uporabniki
   • Virtualni ogled
   • Pregled primerljivih oglasov in transakcij
   • Avtomatska analiza ZK izpiskov in priprava za prilogo
   • Avtomatsko preverjanje dostopa in funkcionalne celote
   • Avtomatsko pridobivanje gradbenih dovoljenj s portala MZO
   • Matrika prilagoditev
   • Podpora pri oceni vrednosti s primerljivimi prodajami
   • Podpora pri oceni vrednosti z na donosu zasnovanim načinom
   • Izvoz cenitvenega poročila
   • Online delavnice
   • Upravljanje ekipe in pravic članov

  • Naroči
 • Individualno
  • po ponudbi
   • Funkcionalnosti AMAS Team +
   • Prilagoditev poročila na vašo predlogo
   • Lasten strežnik
   • Prilagojen izvoz poročil
   • Analize portfelja
   • Avtomatsko preverjanje prejetih cenitvenih poročil
   • AVM model za prevrednotenje portfelja

  • Ponudba

Vse navedene cene so v EUR in ne vključujejo DDV.  Cena se nanaša na število uporabnikov. Število analiz in prenosov na uporabnika je omejeno na razumne količine, ki so običajne pri rednem delu eksperta.