Trgoskop

Napredna aplikacija za analizo trga nepremičnin

Trgoskop 3

Najhitrejša pot do podatkov o nepremičninskih poslih

Aplikacijo TRGOSKOP priporočamo vsem, ki potrebujejo hitre informacije in ažurne podatke o dejanskih vrednostih izvedenih poslov z nepremičninami na izbranem območju. Nepogrešljivo orodje za cenilce, nepremičninske agencije, banke, investitorje in zavarovalnice ter vse potencialne in aktivne ponudnike oz. kupce nepremičnin.

Pregled dogajanja na trgu

Spremljajte aktualne statistike in novice s trga.

Na Trgoskopu so prikazane aktualne statistike z nepremičninskega trga. Statistike se avtomatsko posodabljajo takoj, ko so na voljo na portalih kot je Statistični urad RS. Na enem mestu so zbrane novice, ki vplivajo na trg nepremičnin.

Iskanje sklenjenih transakcij

Enostaven iskalnik po sklenjenih transakcijah iz Evidence trga nepremičnin (ETN)

Iskalnik sklenjenih transakcij, ki so zabeležene v Evidenci trga nepremičnin (ETN), omogoča določanje kriterijev za iskanje po bazi. Poleg osnovnih kriterijev, vezanih na nepremičnino, lokacijo in posel, je omogočeno tudi avtomatsko izločanje poslov, katerih podatki so nezanesljivi. Izberite nabor, ki vam ustreza.

Bi radi preizkusili? Registrirajte se za 5 dnevno brezplačno uporabo!

Pregled najdenih transakcij

Celosten pregled najdenih poslov in vključenih nepremičnin

Rezultati iskanja so prikazani v preglednici, kjer je s preprostim klikom mogoč dostop do podatkov o nepremičnini, vključeni v transakcijo (GURS, REN, ortofoto, lokacija na zemljevidu, …). S klikom se v excel izvozijo podatki o izbranih transakcijah in vsi podatki za mrežo primerljivih za izbran ožji nabor.

Statistična analiza trga

Avtomatska analiza najdenih transakcij (v paketu Trgoskop PRO)

Na podlagi nabora transakcij, ki ustrezajo v iskalniku določenim iskalnim pogojem, se avtomatsko pripravi statistična analiza. Omogočeno je analiziranje vpliva posameznih faktorjev na ceno (npr. velikost, starost, datum transakcije). Izračune je mogoče izvoziti v excel ali pa enostavno v poročilih uporabiti že ustvarjene grafe.

Bi radi preizkusili? Registrirajte se za 5 dnevno brezplačno uporabo!