Arvio AMAS

Aplikacija za pripravo ocene vrednosti nepremičnine

Podpora pri oceni vrednosti

Podpora za oceno s primerljivimi prodajami in na donosu zasnovano oceno

Aplikacija AMAS pripravi podatke za oceno vrednosti s primerljivimi prodajami in na donosu zasnovano oceno vrednosti. Na enem mestu so tako zbrani podatki o prodajah, oddajah, podatki za izračun mere kapitalizacije, itd.

Naroči

AMAS Cenilec

Prvo analizo za vas AMAS pripravi avtomatsko - vam prepusti vsebinska vprašanja

Na podlagi ocenjevane nepremičnine AMAS pripravi podlage za izvedbo analize – pridobi podatke o nepremičnini, analizira njeno pravno stanje, pregleda primerljive transakcije in oceni njihovo primerljivost, pregleda upravne akte ter analizira dostop do nepremičnine in funkcionalno celoto.

Cenik

V spodnjem ceniku so navedene cene (brez DDV). Paketi so veljavni 12 mesecev, neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.

Starter
375 15 analiz
Prva izbira
Business
600 30 analiz
Pro
1800 100 analiz

Bi radi preizkusili?