Arvio DataLake

Širok nabor vseh relevatnih informacij o nepremičninah

Enostavno iskanje in prikaz podatkov o nepremičnini

Nepremičnino lahko preverite zgolj z vpisom naslova ali z vnosom ID znaka. Sistem vam poišče nepremičnino, vam pokaže ključne podatke o nepremičnini ter cene, po katerih so se v zadnjih mesecih prodale podobne nepremičnine.

a
a

Vpogled in iskanje podatkov iz Registra nepremičnin

 

Vpogled in iskanje podatkov iz Zemljiškega katastra

 

a
a

Vpogled in iskanje podatkov iz Evidence trga nepremičnin