Arvio AVM

Zanesljiv in transparenten proces ocenjevanja ali prevrednotenja portfelja nepremičnin
a

Enostaven uvoz podatkov

Z uvozom ID znakov preko npr. excel preglednice je mogoče v okviru sistema Arvio AVM pridobiti podatke o nepremičninah v portfelju ter oceniti vrednosti velikega števila nepremičnin.

Napredna avtomatika

Mogoče je avtomatsko preverjanje hipotek, plomb in služnosti za vse nepremičnine v portfelju.

a
a

Transparentnost postopka

Za vsako nepremičnino je mogoč pregled uporabljenih predpostavk, osnova za izračun vrednosti in vplivi na ocenjeno vrednost.

Izvoz podatkov po vaši meri

Podatke je mogoče izvoziti v željeni obliki (docx, xlsx, pptx, pdf) in tako podrobno kot potrebujete – od zgolj ocenjenih vrednosti do detaljnih podatkov posamezne primerljive nepremičnine.

a